[ Топлоизолация ] [ Видове стъклопакети ]Стъклопакет

  Това, което наричаме стъкло, е било изработено от човешката ръка преди повече от 5000 години. Египетската стъкларска индустрия в Александрия достига своя връх в средата на второто столетие преди новата ера. Големият подем в европейското производство на стъклопакети започва в началото на 50-те години.

  Днес стъклопакетът e необходимо решение за подобряване комфорта в домовете, офисите и обществените сгради. Той е основен и много важен структурен елемент на прозореца. Състои се от два или повече листа плоско стъкло от един и същи или различен вид с дистанционер между тях, съединени херметически. Дистанционерът се пълни с абсорбиращо хигроскопично вещество. Остъкляването трябва да гарантира голяма степен на топлоизолация, която се определя чрез коефициента на топлопреминаване на стъклопакета / Ug /. Колкото е по-нисък Ug, толкова по-добра е топлоизолацията. Целта е минимизиране на топлинните загуби в изолационното остъкляване. Изборът на стъкла за стъклопакета, зависи от ефекта, който следва да бъде постигнат съобразно вида, предназначението и местонахождението на съответната конструкция. Несъмнено стъклопакетът е най-важната част на прозореца. Той заема около 85 % от площта му и на практика е от съществено значение за постигане на добра звуко- и топлоизолация на сградата.


( кликни върху снимката за голям размер )


Стъклопакет - топлоизолация

  Остъкляването трябва да гарантира голяма степен на топлоизолация, която се определя чрез коефициента на топлопреминаване на стъклопакета / Ug /. Колкото е по-нисък Ug, толкова по-добра е топлоизолацията. Целта е минимизиране на топлинните загуби в изолационното остъкляване.
  Особено важно е да се ограничи топлинното излъчване, чрез поставянето на подходящо топлоизолационно покритие. Наред с това трябва да се гарантира висока степен на общо енергийно пропускане. Степента на топлоизолация зависи от разстоянието между стъклата. Необходимо е да се постигне оптимален размер. Това е възможно след като се минимизира влиянието на топлопроводимостта и конвекцията.


( кликни върху снимката за голям размер )  При по-малки разстояния между стъклата се засилва топлопроводимоста. Конвекцията е потисната и газът се затопля по посока от вътрешното към външното стъкло. При увеличаване на междинното разстояние топлопроводимостта намалява, но за сметка на това се увеличава конвекцията. Физическата причина за конвекцията е фактът, че топлите газове са по-леки от студените и поради това се издигат нагоре. Вътрешното стъкло, което е загрято от топлината на стаята , отдава своята топлина на газа, намиращ се в пространството между стъклата. При този процес първо се загрява газът, намиращ се най- близо до вътрешното стъкло, като започва да се издига нагоре, а мястото му се заема от по-студения газ – възниква циркулация (въртеливо движение) на газа в пространството между двете стъкла, при което се предава непрекъснато топлинна енергия от вътрешното към външното стъкло. Тази циркулация се осъществява най-вече при по-големи разстояния между стъклата. Ако се намали междинното разстояние, намалява и обемът на газа, а конвекцията е потисната в значителна степен. Като се вземат под внимание физичните свойства на запълващия газ при тези два механизма на топлопредаване, се определя и оптималното междинно разстояние, така че да се минимизира стойността на Ug. При увеличаване на разстоянието между стъклата стойността на Ug спада рязко, като при разстояние 16 мм тя показва минимални стойности.
  Степента на топлоизолация зависи и от вида на стъклото. Необходимите показатели за топлоизолация могат да бъдат по-лесно достигнати чрез стъкла с нискоемисионно покритие.
  Нискоемисионните стъкла отразяват до 70% от топлоенергията като не и позволяват да напуска помещението.
  От всички елементи на сградите прозорците са с най-малко съпротивление на топлопредаване. От топлотехническа гледна точка те са местата, през които загубите са най-големи. През 1 m2 от повръхността на прозорците се губи няколко пъти повече топлина, отколкото през същата площ на външните стени. Загубите на топлина в сградите през прозорците представляват от 40% до 60% от общите загуби в зависимост от климатичните условия. Проучванията от специалисти в тази област дават следната информация за загубите на топлина през: подове – 9%, стени – 26%, покрив – 24%, прозорци - 41%. За разлика от стените, където топлопроводимостта се осъществява чрез молекулярен пренос на топлина, при прозорците процесът е по-сложен, тъй като участват всичките три вида топлообмен: топлопроводимост в непрозрачните части от конструкцията на прозорците; конвекция във въздушната възглавница между стъклата и по външната и вътрешната им повърхност; както и лъчеизпускане от повърхността на стъклата и от газовия слой между тях. Важен критерий, по който се оценява качеството на стъклото, е коефициентът на топлопреминаване Ug. Това е показател, даващ оценка за топлоизолационните свойства. Стойността на показателя U показва количеството топлина което преминава през 1 м2 стъкло за единица време при температурна разлика от 1 градус по Келвин между вътрешната и външната температура измерена в едно помещение. Следователно колкото по-ниска е стойността, толкова по-добри изолационни качества притежава стъклото.


( кликни върху снимката за голям размер )[ Нагоре ]

Видове стъклопакети

стъклопакет от две прозрачни флоатни стъкла

  Обикновеното /флоатно/ стъкло е най-разпространено в съвременното производство. Наричано още флоатно стъкло, то намира широко приложение в качеството си на нереактивен продукт със съвършено гладка повърхност. Дебелини, които най-често намират приложение при производството на стъклопакети : 4, 5 и 6 мм.
  Използва се като основа, върху която се нанасят специални покрития при слънцезащитните и топлоизолационните стъкла. Съществено преимущество на флоатното стъкло е неговата висока светлопропускливост. Намира приложение при единично остъкляване, стъклопакет, комбинация с всички видове стъкла – за соларен контрол, интериорни решения, повишени шумоизолационни свойства.

стъклопакет с нискоемисийно стъкло с меко покритие

  Нискоемисийното стъкло с меко покритие е безцветно флоатно стъкло, върху едната страна на което е нанесен тънък слой от метални частици. Благодарение на този слой стъклопакетът пропуска късовълновото лъчение (слънчева светлина) и отразява дълговълновата радиация (топлина) обратно в помещението. Нискоемисийният слой се поставя на трета позиция в стъклопакета, т.е. вътрешно за помещението стъкло, като покритието е насочено навън. Тази конфигурация действа като ефективна преграда за енергията, излъчвана от вътрешните отоплителни източници. Термоизолацията на стъклопакетите с нискоемисийно стъкло с меко покритие спрямо тази на нормалния стъклопакет се покачва с почти 50%, а топлинните загуби се намаляват с около 30 %. Стъклопакет, изработен с едно безцветно стъкло и едно нискоемисийно стъкло с меко покритие е подходящ единствено за северно (североизточно, северозападно) изложение, тъй като не само задържа топлината в помещението и не позволява нейната загуба, но и спечелва енергия чрез слънчевите лъчи, т.е. допринася за осезаемото увеличаване на температурата по повърхността на външното стъкло.

стъклопакет с всесезонно стъкло

  Стъклопакет с всесезонно стъкло е идеален за прозорците на всяка нова или ремонтирана сграда. Характеристиките на всесезонното стъкло позволяват ползването на продукта както в жилищния сектор, така и при други сгради (индивидуални жилища, жилищни блокове), така и при други сгради (офис сгради, хотели и ресторанти, търговски центрове, училища, зимни градини). Всесезонното стъкло е приложимо във всеки стъклопакет и е напълно съвместимо с всички видове дограма. То е изработено чрез полагането на много фин прозрачен слой материали от метален произход върху прозрачно стъкло. Това покритие е с ниска проводимост и с двойно свойство : отразява високочестотната инфрачервена радиация, характерна за топлинната енергия и същевременно отразява голяма част от слънчевата енергия.
Производството на всесезонното стъкло се осъществява във вакуумни камери.
Металният слой се полага едностранно

стъклопакет с обемно оцветено в масата си стъкло

  Това стъкло е обикновено флоатно стъкло, при производството на което са добавени оцветители за придаване на оттенък или подсилване на слънцезащитните качества. Обемнооцветените стъкла са подходящи за използване както навън – за стъклопакет, за врати и прозорци, за витрини и др., така и за интериорна употреба – етажерки, маси, шкафове и др.
  Оцветеното стъкло намалява проникването на топлина в сградите и е съществен архитектурен елемент за облика на фасадите. Цветовата гама на обемнооцветеното стъкло включва четири основни нюанса: Green (зелено), Bronze (бронзе), Grey (сиво), Azur (синьо).

Характеристики на стъклопакет с конструкция : безцв.флоат / обемнооцветено стъкло


( кликни върху снимката за голям размер )стъклопакет с орнаментно стъкло: кризет, орнамент Д2, химичен мат, атлантик

стъклопакет със слънцезащитно стъкло: Stopsol, Sunergy

  STOPSOL е търговското наименование на палитра от висококачествени рефлексни стъкла на AGC Flat Glass. Остъкляването със стъкла STOPSOL осигурява отлична соларна защита, като отразява излъчената от слънцето топлина. Благодарение на твърдото си покритие (тънък слой от метални оксиди, нанесен чрез пиролизен процес), STOPSOL е силно устойчиво на надраскване и зацапване. Рефлексното остъкляване допринася за повишено уединение и оптимален визуален комфорт.

  SUNERGY е нискоемисийно стъкло с твърдо покритие, продукт на нови пиролизен процес (CVD технология), реакция между висока температура и газ, която създава постоянен слой от метални оксиди, в резултат на което се получава твърдо пиролизно покритие.

( кликни върху снимката за голям размер )безопасно остъкляване: приложение при покривни конструкции, при повишени изисквания за безопасност – стъклопакет със закалено стъкло

  Структурата на този тип стъкла намалява значително риска от физически наранявания. При счупване стъклото не се раздробява на парчета. Това многослойно стъкло предпазва от вандалски нападения, опити за взлом или бързо проникване през остъкляването, нападения с цел грабеж, включително и срещу експлозии. В зависимост от дебелината на стъклото дори употребата на голяма сила или ползването на щанги, бухалки, брадви може да забави значително пробива през него. Защитното стъкло не само ще издържи на многобройните удари, но и ще остане една добра защита срещу проникване, докато охранителите или силите на реда пристигнат на мястото на нападение.

шумоизолационно остъкляване: при покривни конструкции и повишени шумоизолационни качества – стъклопакет с ламинирано стъкло (триплекс)

  Днешният динамичен живот, все повече хора искат да превърнат своя дом в малък оазис изпълнен с тишина и спокойствие. Появява се все по-често необходимостта да намалим външният шум. Шумът се измерва в децибели (dB). Понятието децибел се използват в цял свят за измерване на звуковите нива. Скалата в децибели представлява логаритмична скала, при която удвояването на звуковото налягане два пъти съответства на нарастване на нивото с 6 dB. Звуковите вълни оказват налягане върху тъпанчетата на човешкото ухо. Нулевото ниво (0 dB) е така наречената „пълна тишина”, при която нормалното човешко ухо не възприема нищо. Звукоизолационните свойства на стъклопакета определят нивото на понижаване на шума. Т. е. ако звукоизолацията е например 34 dB, а уличния шум е 70 dB, то той ще бъде сведен до 36 dB (70 - 34 = 36). Структурата на този тип стъкла намалява значително риска от физически наранявания. При счупване стъклото не се раздробява на парчета.


[ Нагоре ]